تبلیغات
تفتی
Gravatar اولی خدا دوسش داشته که موفق نشده
دومی هم فضیلت نصیبش نشده
نکته بین
Gravatar خداوند در قرآن به قلم و آنچه می نگارد قسم خورده است. آقا سجاد من نمیدونم شما چه دینی داری، ولی لطفا کمی در نوشتن دقت بفرمائید
پاسخ سجاد: Confused Question Exclaim
۲ نظر برای این نوشته وجود دارد، شما هم بنویسید ...
 captcha 
 
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها